Pomoc medyczna dla Ukrainy!

 

Dalsze wsparcie dla szpitala w Ivano-Frankowsku.

ukraina

Pragniemy jeszcze serdecznie podziękować wszystkim Darczyńcom za wsparcie okazane Ukrainie. Państwa pomoc finansowa umożliwiła nam zakup leków, materiałów medycznych oraz innego, niezbędnego do przeżycia, sprzętu który przekazaliśmy przede wszystkim Szpitalowi w Ivano-Frankowsku.

Chcemy także poinformować, że kwota przekazanej darowizny podlega odliczeniu od podatku za rok 2022. Wpłaty dokonywane były na konto w mBanku nr rachunku 88 1140 2004 0000 3502 7677 5909.

W związku z trwającą wojną Fundacja „Elektrokardiologia – Ochojec” planuje dalsze wsparcie dla szpitala w Ivano-Frankowsku. Jednak bez pomocy Darczyńców nie poradzimy sobie w zebraniu kwoty pieniężnej, która umożliwi nam realizację tego celu. Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc.

Aktualne konto do wpłat: ING Bank Śląski 21 1050 1214 1000 0023 2583 2653.
Tytuł do wpłat: UKRAINA

Z wyrazami szacunku.

 

Міністерство охорони здоров'я України
Київ, 2022-04-03 20:13

Pomoc medyczna dla Ukrainy!

Фотографії із житомирської траси та із населених пунктів, звільнених українськими військовими від російських окупантів: Буча, Ірпінь, Іванків, Мила, Мотижин.

МОЗ ніколи не публікувало на своїй офіційній сторінці фотографії звірств, які зробила російська армія. Але зараз ми робимо виняток. Адже ці шокуючі фотофакти жахливих злочинів російської армії має побачити увесь світ. Разом із тим маємо попередити, що дітям та людям зі слабкою психікою дивитися їх не рекомендовано.

Подій, що зафіксовані на кадрах, взагалі не мало би бути. Цих жахливих смертей, цинічних розстрілів, безжальних вбивств мирного населення — не мало би бути. Але вони є.

На цих світлинах — розстріляні посеред наших міст жінки, чоловіки, підлітки… Чиїсь діти, батьки, сестри та брати… Чиїсь родичі й наші громадяни!

І сьогодні ми публікуємо ці фотофакти, щоб увесь світ на власні очі побачив справжнє обличчя війни, справжнє обличчя російської армії.

Наша мета — привернути увагу цивілізованої спільноти, спонукати замислитися, а чи варто сьогодні постачати ліки в країну, руки якої забирають тисячі життів українців. Руки якої по лікоть в українській крові. У крові мирних громадян.

Поки ряд країн та виробників думає над гуманністю того, щоб припинити поставку ліків до рф, радимо ще раз переглянути та згадати ось ці фото з пекла, яке переживає наша країна.

У жодній мові світу немає слів, щоб описати тих, хто вчинив та продовжує вчиняти ці злочини. Є тільки побажання: нехай вся Україна для російської армії буде Чорнобаївкою.

Нас не зламати. Працюємо, вистоїмо, переможемо!

#stoprussia #stopwar #stopwarinukraine #Ukraine #BuchaMassacre

Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy!

 

Ministry of Healthcare of Ukraine
Kyiv, 2022-04-03 20:13

Pomoc medyczna dla Ukrainy!

Photos from the Zhytomyr highway and localities liberated by the Ukrainian military from Russian invaders: Bucha, Irpin, Ivankiv, Mila and Motyzhyn.

The Ministry of Health has never published photos of the atrocities committed by the Russian army on its official page. But now we are making an exception. After all, the whole world should see these shocking photo facts of the horrific crimes of the Russian army. At the same time, it should be warned that children and people with a weak psyche are not recommended to watch them.

There should not be such events that are recorded on the photos. These terrible deaths, cynical executions, ruthless killings of civilians should not have happened. But they happened.

These photographs depict shot women, men, teenagers in the middle of our cities… Someone's kids, parents, siblings... Someone's relatives and our citizens!

And today we are posting these photos so that the whole world can see the real face of the war, the real face of the Russian army.

Our goal is to attract the attention of the civilized society, to encourage them to think whether it is worth supplying medicines to the country today whose soldiers are taking thousands of Ukrainian lives, the country which has blood on its hands. The blood of peaceful people…

While a number of countries and manufacturers are thinking about the humanity of stopping the supply of medicines to the Russian Federation, we advise you to look at the pictures once again and remember these photos from hell that our country is going through.

There are no words in any language worldwide to describe those who have committed and keep committing these crimes. There is only a wish — let the entire Ukraine be “Chornobayivka” for the Russian army.

We can’t be broken. We work, we fight, we will win!

#stoprussia #stopwar #stopwarinukraine #Ukraine #BuchaMassacre

Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy!

 

Transport dotarł do Iwano-Frankowska
3 kwietnia 2022

Pomoc medyczna dla Ukrainy!

Transport po prawie dwóch tygodniach dotarł dzisiaj do Szpitala. Trochę długo, ale za to miał pełną ochronę do i od granicy. Koszt transportu pokrył RARS. Zawiera antybiotyki, sterydy, leki przeciwbólowe, środki znieczulające miejscowo i anestetyki.

Zestawiamy na nadchodzący tydzień kolejny transport, tym razem mieszany m. in. ze środkami opatrunkowymi.

Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy!

 

Messages
April 3, 2022

Pomoc medyczna dla Ukrainy!

After almost two weeks, the transport reached the hospital today. A bit too long, but parcels had full security to and from the border. RARS covered the total cost of transportation. It contains antibiotics, steroids, painkillers, local anaesthetics and anaesthetics.

We are compiling another transport for the coming week, mixed, among others, with dressings materials, bandages and hydrocolloid dressing.

Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy!

 

Komunikaty
20 marca 2020

Pomoc medyczna dla Ukrainy!

Kolejny transport sfinansowany przez Fundacje Elektrokardiologia Ochojec z udziałem Polskiego Towarzystwa Rynologicznego do szpitala w Ivano-Frnakivsku wyruszył z hurtowni w Mysłowicach poprzez magazyn RARS (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych). Zawiera leki, stąd dla ich bezpieczeństwa farmaceutycznego oraz legalności wywozu z Polski konieczność współpracy z RARS. Po dotarciu transportu do adresata poinformujemy Was niezwłocznie.

Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy!

 

Messages
March 20, 2022

Pomoc medyczna dla Ukrainy!

Subsequent transport financed by the Ochojec Electrocardiology Foundation with the participation of Polish Rhinologic Society to the hospital in Ivano-Frnakivsk left the warehouse in Mysłowice through the RARS (Government Agency for Strategic Reserves) warehouse. It contains drugs; therefore, for their pharmaceutical safety and the legality of export from Poland, RARS cooperation is necessary. After the transport reaches the addressee, we will inform you immediately.

Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy!

 

Materiały dotarły na miejsce.
2022-03-06 15:00

Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy! Pomoc medyczna dla Ukrainy!

 

Komunikaty
5 marca 2022

Pomoc medyczna dla Ukrainy!

Informujemy, że zakupiliśmy i wysłaliśmy do szpitala w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) pierwszy transport materiałów medycznych o wartości 110 tys. zł.
Transport zawiera materiały hemostatyczne, nici chirurgiczne, igły iniekcyjne i kaniule, strzykawki i płyny do płukania ran.
Transport jest bez kosztowo przeprowadzany przez przedsiębiorstwa polskie i ukraińskie.

Kolejny transport tym razem zawierający leki przeciwbólowe, podstawowe antybiotyki oraz płyny infuzyjne przygotowujemy na przyszły tydzień.

 

Messages
March 5, 2022

Pomoc medyczna dla Ukrainy!

We want to inform, that we have purchased and sent to the hospital in Ivano-Frankivsk (Stanisławów) the first transport of medical materials worth PLN 110,000.
Shipment includes hemostatic materials, surgical threads, injection needles and cannulae, syringes, and wound irrigation fluids.
Transport is carried out without costs by Polish and Ukrainian companies.

Another transport, this time with pain medications, antibiotics, and infusion fluids, is being prepared for the next week.

 

Pomoc dla szpitala w Ivano-Frankowsku. Trwa zbiórka pieniędzy.
2022-02-27 18:30, TVP3 Katowice, Aktualności, Marta Janota

Aktualności TVP3 Katowice z dr n. med. Anna Drzewiecka i prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba.

 

Pomoc medyczna dla Ukrainy!

ukraina

Jeśli chcesz wesprzeć ochronę życia i zdrowia naszych współbraci w objętej wojną Ukrainie to zachęcamy do wpłat na konto Fundacja Elektrokardiologia Ochojec z dopiskiem UKRAINA. Numer konta: 88 1140 2004 0000 3502 7677 5909.

Dane konta dla przelewów spoza kraju:
Bank name: mBank S.A.
Beneficiary name: Fundacja Elektrokardiologia Ochojec
Bank account IBAN: PL88 1140 2004 0000 3502 7677 5909
mBank BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
Transfer title: UKRAINA

Fundacja Elektrokardiologia Ochojec jest organizacją pożytku publicznego (OPP).
Informacje zawarte na portalu Ministerstwa FinansówPomoc Ukrainie z preferencjami podatkowymi — potwierdzają możliwość odliczenia darowizny przekazanej na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Darowizna taka może zostać odliczona od podstawy opodatkowania. W przypadku osób fizycznych (PIT) odliczenie może wynieść maksymalnie do 6 proc. dochodu. W przypadku firm (CIT) do 10 proc. dochodu.

Jesteśmy w kontakcie z dyrekcją szpitala w Ivano-Frankowsku (Stanisławów) i w porozumieniu z nią będą dokonywane zakupy najpotrzebniejszych materiałów.

Na ten moment szpital boryka się z brakiem materiałów opatrunkowych i jednorazowych!

szpital stanislawowIvano-Frankivsk regional clinical hospital
Fed'kovycha St, 91, Ivano-Frankivsk, Ivano-Frankivsk Oblast, Ukraine, 76000
https://okl.if.ua/

 

Aktualne zapotrzebowanie...

Thanks a lot for you and your colleagues for help and for support!
We need this thing:
• leki hemostatyczne
• opaski uciskowe zapobiegające krwotokom
• materiały opatrunkowe
• bandaże
• gaza
• leki przeciwbólowe
• materiały do szycia ran
• kroplówki
• strzykawki
• latarki czołowe
• płyny antyseptyczne do przemywania ran i dezynfekcji wewnętrznej
• wenflony
dr Nataliya Komashko
WhatsApp: +380 97 466 2059
eMail: nkomashko2017@gmail.com